Rozsvěcování vánočních stromu

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky pořádá v pátek 1. prosince v 18 h v parčíku před farou akci spojenou s rozsvícením vánočního stromu.