Skončila druhá etapa opravy vstupního schodiště

Po velikonočních svátcích byla definitivně ukončena 2. etapa opravy vstupního schodiště. Do kostela je nyní možné opět vstupovat hlavními vstupy z průčelí. Znovu je denně od 9 do 18 h otevřena pravá předsíň kostela pro osobní modlitbu. Horní podesta schodiště je dokončena. Tím jsou uzavřeny práce pro letošní rok 2023. V příštím roce 2024 bychom rádi dokončili třetí etapou celou rekonstrukci schodiště. Stále zbývá ještě mnoho práce. Spodní podestu schodiště je třeba rozebrat, znovu zasypat a zhutnit, položit kanalizaci a žlaby na dešťovou vodu, položit finální kamennou pochozí vrstvu jako na horní podestě, opravit a obložit zídky v rozích schodiště a veškeré stupnice schodiště očistit a přetmelit jejich spáry. Práce bude možné provést jen při zajištění dostatečných finančních prostředků ve výši přes dva miliony korun.

Farnost zaplatila realizační firmě K2 veškeré práce na 2. etapě. Finální cena byla 1 124 937 Kč. Letecké záběry po skončení letošních prací si můžete prohlédnout zde, průběh druhé etapy zde.

Děkujeme za jakoukoli Vaši finanční podporu na dokončení opravy schodiště.

Účet farnosti: 5900270359/0800.