Slavnost Matky Boží, Panny Marie

V pondělí 1. ledna 2024 slavíme slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svaté jsou slouženy v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v Mariánských Horách. Nedělní bohoslužbu ve farním kostele slouží o. Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci.