Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně slavíme v naší farnosti v neděli 7. ledna při bohoslužbách v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v Mariánských Horách. Při obou bohoslužbách bude žehnání vody, křídy a kadidla. Po bohoslužbách bude zveřejněna pastorační a finanční bilance farnosti za rok 2023.