Srpnové četné změny v časech bohoslužeb

V měsíci srpnu nastane hned několik změn v časech konání bohoslužeb. Důvodem jsou Světové dny mládeže v Lisabonu, dovolené i poutě patronů našich kostelů.

Ve středu 2. srpna začíná mše svatá ve farním kostele již v 17 h. Přede mší není adorace. Zpovídá se jako obvykle půl hodiny před začátkem bohoslužby.

V neděli 6. srpna začíná nedělní bohoslužba ve farním kostele již v 8.30.

Od pondělí 7. do soboty 12. srpna nejsou v naší farnosti žádné bohoslužby.

O slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v úterý 15. srpna, je v Mariánských Horách slavnostní mše svatá v 18.00.

Pouť Panny Marie Královny v Mariánských Horách slavíme v neděli 20. srpna. Bohoslužby budou jako obvykle v 7.30 v Nové Vsi a v 9.30 v M. Horách. Po poutní mši svaté bude před kostelem malé pohoštění pro všechny přítomné.

O týden později, v neděli 27. srpna, slavíme pouť sv. Bartoloměje v Nové Vsi. Ve farním kostele začne mše svatá v 8.00. Poutní mše svatá v Nové Vsi začíná v 10.00. Součástí bohoslužby bude žehnání nového zvonu. Ten bude po mši svaté zavěšen do zvonice a poprvé zazvoní.

Změny časů bohoslužeb se týkají také neděle 3. září, kdy nedělní bohoslužby v naší farnosti budou v 7.30 v Nové Vsi a již v 8.30 v Mariánských Horách.

Všechny změny jsou ke stažení v rozpisu zde a k nahlédnutí v sekci Kalendář.