Svatodušní vigilie v Ostravě

Před největšími křesťanskými svátky se křesťané scházejí k večerní modlitbě a k bdění při tzv. vigilii. Slavnosti Narození Páně přechází noční tzv. půlnoční, před slavností Kristova zmrtvýchvstání je velikonoční vigilie se svěcením ohně, křtem a obnovou křestního vyznání. Také ke slavnosti Seslání Ducha svatého, která letos připadá na neděli 28. května, patří vigilie.

V našem farním kostele Panny Marie Královny začne modlitební vigilie v sobotu 27. května v 19 h. Chvíle čtení Božího slova a ztišení doprovodí zpěv a modlitba chval, díků a proseb všech zúčastněných.

V Ostravě je možné navštívit vigilii také ve farnosti Poruba. Modlitba tam začíná v kostele sv. Mikuláše v 20.30. Při vigilii bude uděleno svaté přijímání čtyřem dospělým, kteří byli pokřtěni v dětství, ale další svátosti ještě nepřijali.

Na biskupství a v kostele sv. Václava se koná vigilie pro členy Eucharistické hodiny, ale nejen pro ně. Hostem je Kateřina Lachmanová.