Začala rekonstrukce části podlahy farního kostela

Dlouho odkládaná oprava zvednuté dlažby v levé boční lodi farního kostela začala v posledních červencových dnech. Za pěknou řádku let si farníci zvykli, že se kolem křížové cesty v této části kostela chodí nahoru a dolů. Mluvilo se s notnou dávkou vtipu o tom, že výstup na Golgotu je u nás v kostele skutečný. Z malé boule v podlaze se ale v posledních měsících stal velmi rychle rostoucí hrbol, který zvedal podlahu dál a dál. Bylo nutné začít s rekonstrukcí. Po sondách a po zahájení prací se ukázalo, že dlažba je položena do třícentimentrového betonového potěru. A právě ten se odpojil od podkladní betonové vrstvy.

Podle vyprávění byla dlažba v kostele kladena v noci před tím, než byl kostel 18. října 1908 vysvěcen. Práce probíhaly velmi rychle. Financí byl i tenkrát nedostatek. V celém prostoru kostela není v podlaze jediná dilatace. Zvyšující se teploty a sucho v posledních letech způsobují, že podlaha uvnitř kostela výrazně „pracuje“.

Během současné opravy bude odstraněna ta část podlahy, která se odpojila od základní betonové desky. Horní dlaždice budou zachovány a očištěny. Podkladní vrstva se zhotoví nově. Dlažba bude nalepena lepidlem tak, aby bylo pamatováno na dilatační spáry. Na závěr se položená dlažba vyspáruje.

Kvůli nedostatku finančních prostředků si práce provádíme sami. Všechny ochotné muže prosíme, aby se zapojili do čištění dlažby od staré spárovací hmoty a podkladového betonu. V období letních prázdnin je komplikované udělat velkou brigádu. Proto vyzýváme muže, kteří budou mít k dispozici dvě tři hodiny volna, aby přišli očistit část dlažby. Každý kus je důležitý. Stačí kontaktovat kněze nebo kostelníka ve farnosti (kontakty) a ti už rádi vysvětlí, co je potřeba. Za současného stavu nejsme schopni určit, kdy budou práce v kostele skončeny. Na fungování kostela a na slavení bohoslužeb nemá rekonstrukce vliv.

Fotografie z probíhajících prací naleznete ve fotogalerii.