Neděle Božího milosrdenství

Druhá neděle velikonoční  je svátkem Božího milosrdenství. V den, kdy církev čte evangelium o Ježíšově setkání s učedníky, ve kterém jim po svém zmrtvýchvstání dává moc odpouštět hříchy, si křesťané od dob sv. Jana Pavla II. připomínají základní Boží vlastnost. Náš Bůh je milosrdný. Ostatně tento Otcův rys Ježíš ukazuje v celém svém životě a jednání.

Také tuto neděli budeme letos bohužel prožívat bez společného liturgického setkání v kostele. Přesto můžeme prožít velkou vděčnost a radost, že Bůh je milosrdný. Můžeme zároveň prosit za nás, ať jsme milosrdní jako náš nebeský Otec (Lk 6,36-38). V hluboké modlitbě můžeme prosit také našeho Otce, ať své milosrdenství ukáže na všech bolestných a bezvýchodných situacích, které lidé právě teď prožívají. V tomto týdnu si můžeme dát zvlášť záležet na tom, ať i z našeho jednání je Boží milosrdenství více patrné.

Svatá Faustyna Kowalská (1905 – 1938), polská řeholnice, zásadním způsobem v církvi oživila vědomí Božího milosrdenství. Na její impulz bylo namalováno několik obrazů Božího milosrdenství. Od ní je možné se učit velmi jednoduché a snadno zapamatovatelné modlitbě: „Ježíši, důvěřuji ti!“. V čase tohoto týdne do neděle Božího milosrdenství je možné modlit se novénu nebo Korunku k Božímu milosrdenství.

Po celý tento týden až do neděle je také v našem kostele vystaven obraz Božího milosrdenství. Je umístěn tak, aby byl snadno viditelný z otevřené předsíně našeho kostela . Ta je i nadále otevřena denně od 9 do 17 h.