Lidé

Farář
Petr Smolek
+420 731 625 747
psmolek@doo.cz
Trvalý jáhen
Jan Breník
+420 731 625 709
jbrenik@doo.cz
Katechetka
Markéta Korpasová
mkorpasova@doo.cz
Setkávání seniorů
Miluše Špačková
+420 737 872 633
spackova.miluse@seznam.cz
Organizátorka živého růžence
Ludmila Kainarová
l.kainarova@seznam.cz
Vedoucí ministrantů
Adam Solich
adasolich@seznam.cz
Modlitby matek
Simona Wroblowská
swroblowska@seznam.cz
Společenství manželů, kostelník
Odřich Korpas
+420 731 012 588
o.korpas@seznam.cz
Společenství manželů
Anežka Koběrská
+420 775 293 340
anezka@kobersky.net
Organizátorka úklidových skupin
Renata Kubíková
rena.kubikova@seznam.cz