Bohoslužby

Mešní úmysly bohoslužeb v měsíci prosinci 2023 naleznete zde.
Rozpis čtenářů Božího slova o nedělích a slavnostech zde.

 

Farní kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách

Neděle 9.30   
Pondělí 18.00  (kaple na faře)
Středa 18.00   (kaple na faře, od 17 h adorace a zpovídání)
Pátek 17.00  (kaple na faře)
Sobota 7.00  (kaple na faře)

Kaple na faře je na adrese Hozova 484/1, Ostrava, budova nalevo od kostela.
Zpovídá se 30 minut před začátkem mše svaté, ve středu 60 minut před začátkem bohoslužby tam, kde je slavena mše svatá.
Na závěr každé mše sv. se aktuálně modlíme modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání, za mír ve světě a na Ukrajině.
Předsíň v pravém vstupu z průčelí kostela je otevřena denně od 9 do 17 h pro osobní ztišení a modlitbu.

Kostel svatého Bartoloměje v Nové Vsi

Neděle 7.30