Synoda

Synodální proces je i pro naši farnost příležitostí zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni v církvi společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se snažíme rozpoznávat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. Společně se setkáváme, nasloucháme si, otevřeně mluvíme, modlíme se společně a hledáme, jak se „společné putování“ Božího lidu realizuje v naší farnosti a diecézi. Ptáme se, k jakým krokům nás vybízí Duch svatý, aby toto společné putování bylo intenzivnější.

Do synodálního procesu jsme se v naší farnosti zapojili od podzimu 2021. V adventní době 2021 jsme se seznámili se všemi synodními tématy (zde).

Od začátku roku 2022 se v naší farnosti potkávaly farní synodní skupiny. Jedenáct skupin se věnovalo osmi tématům. Souhrn práce všech skupin naleznete zde.

V neděli 29. května 2022 proběhlo společné farní synodní setkání otevřené všem zájemcům. Těm, kteří v synodním procesu už zapojeni byli, stejně jako těm, kteří se do něj zapojili nově. Výstup z tohoto setkání, kterého se účastnilo dvacet čtyři farníků, naleznete zde.

Po letních prázdninách jsme se opět ve farnosti sešli, abychom v neděli 18. září 2022 uvažovali, jakým způsobem se dál chceme spolu setkávat a modlit se i mimo bohoslužby. Výstup z tohoto setkání naleznete v článku a v zápisu.

Od listopadu 2022 se v naší farnosti rozběhlo druhé kolo práce farních synodních skupin. Vznikly dvě pracovní skupiny. První se věnovala tématu „Vést dialog v církvi a ve společnosti“, druhá se věnuje tématu „Autorita a spoluúčast“.  Výstup z první pracovní skupiny zde.

Informace o průběhu synody na celonárodní úrovni naleznete na oficiálním webu zde.

 

Hlavním koordinátorem synodálního procesu v naší farnosti je paní Martina Struminská (731 105 660, m.struminska@seznam.cz).