Kontakt

Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory

Hozova 484/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
+420 730 522 000
IČO:62348001
Účet č.:5900270359/0800 (5900274309/0800 pro Novou Ves)