Vstoupili jsme do adventu

Dění kolem nás nenechá nikoho na pochybách, že se blíží Vánoce. Jako křesťané se na slavnost Ježíšova narození chceme připravit duchovně ve společenství celé církve. Období přípravy nazýváme „advent“, protože čekáme na příchod Božího Syna, který přichází mezi nás. Doba adventní nám sděluje radost, že nás Bůh nenechává osamocené, ale přichází mezi nás. Zároveň tento čas před nás staví požadavek bdělosti, abychom se nenechali strhnout každodenními povinnostmi a starostmi a byli vnímavými k Božímu jednání. Ať nás tento čas pobídne k větší otevřenosti vůči Bohu podle vzoru Panny Marie a ať jsou pro nás Boží překvapení důvodem k vděčnosti.