Adventní duchovní obnova

V neděli 3. prosince, o 1. neděli adventní, se na faře koná od 15 do 18 h adventní duchovní obnova na téma „Krása dítěte, které nás zachraňuje.“ Téma reaguje na poslední list papeže Františka věřícím na povzbuzení z 15. října tohoto roku. List „Je to důvěra“ předkládá jádro křesťanské zvěsti na pozadí života sv. Terezie z Lisieux. Více o dokumentu zde.

Duchovní obnova je zdarma otevřená pro všechny zájemce, kteří chtějí skrze společné setkání, modlitbu a naslouchání Božímu slovu začít první adventní den přípravu na vánoční svátky.