1. etapa opravy schodiště dokončena

První fáze prací na opravě vstupního schodiště před farním kostelem probíhala od 8. srpna do 21. října 2022 a byla spolufinancována ve výši 300.000 Kč z mimořádné dotace poskytnuté městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Průřez vykonanými pracemi najdete zde na fotografiích. Druhá etapa prací proběhne v roce 2023, třetí snad v roce 2024.