4. postní neděle

Slavení mše svaté bylo spojeno s poděkováním za dar života i s farní kavárnou.