Farní kavárna

Na začátku března jsme obnovili kavárnu po nedělní mší na faře.