Křížová cesta v Bělském lese

První dubnovou neděli jsme se vydali na křížovou cestu do Bělského lesa a v modlitbě jsme pamatovali hlavně na ty, kteří trpí v důsledku válek.