Obhajoba bakalářských prací na faře

Dne 25. 5. se uskutečnila obhajoba bakalářský prací studentek z ateliéru Knižního designu Fakulty umění Ostravské Univerzity. Výtvarná práce: A. Hašková, H. Kotrbancová, N. Krupová a E. Múčková. Foto: E. Marečková, L. Turza.