Oprava schodiště – 2. etapa

V letošní etapě opravy schodiště je kladena finální pochozí vrstva na horní podestu. Podesta je doplněna žlaby na odvod dešťové vody.