Pouť Panny Marie Královny

Poslední srpnovou neděli jsme slavili patronku naší farnosti a našeho kostela.