Pouť svatého Bartoloměje s žehnáním zvonu

Poslední srpnovou neděli jsme v Nové Vsi slavili pouť patrona kostela, sv. Bartoloměje. Při mši svaté byl požehnán nový zvon.