Primice P. Jiřího Klose

V sobotu 6. července slavil v našem kostele primiční mši náš rodák a novokněz Jiří Klos.