Setkání angažovaných farníků

Při druhém setkání angažovaných farníků ve středu 6. listopadu jsme řešili farní akce do konce roku, úpravy v přízemí fary a nový pořad farních bohoslužeb.