Slavnost Narození Páně

Na Hod Boží vánoční byla mše sv. ve farním kostele v 9.30.