Svatodušní vaječina

Poslední květnovou neděli, o slavnosti Seslání Ducha svatého, jsme odpoledne na farní zahradě dělali na ohni vaječinu.