Úklid za oltářem a na oratořích

Mladí pomohli vyklidit prostor v kostele za hlavním oltářem a uspořádat věci uskladněné na oratořích. Díky!