Uvedení Páně do chrámu

V úterý 2. února jsme slavili svátek, který připomíná Ježíše jako světlo světa. Při bohoslužbě byly požehnány svíce.