Velikonoční vigilie

Při velikonoční vigilii na Bílou sobotu paní Karla přijala svátost křtu, biřmování a eucharistie. Foto: Karel Smetana/Člověk a víra.