Velikonoční vigilie

Na Bílou sobotu večer slečna Natálie přijala křest a s paní Olgou také biřmování a první svaté přijímání.