Zahájení nového roku v náboženství

Na svátek Povýšení svatého kříže jsme ve farním kostele při společné bohoslužbě s dětmi a rodiči začali nový školní rok v náboženství.