Pastorační rada a ekonomická rada farnosti

V naší farnosti samostatně působí pastorační rada a ekonomická rada. Úkolem pastorační rady je promýšlet, organizovat a vylepšovat život ve farnosti. Ekonomická rada je zodpovědná za finanční a majetkové otázky. Obě rady jsou určeny pro celou farnost a oba kostely, farní kostel v Mariánských Horách a filiální kostel v Nové Vsi. Členové pastorační rady jsou P. Smolek, J. Breník, L. Kainarová, J. Klos, M. Korpasová a V. Polochová. Členové ekonomické rady jsou P. Smolek, M. Chudej, J. Kubík, P. Uher, S. Wroblowská. Obě rady se scházejí podle potřeby několikrát do roka.