Svátek Křtu Páně

Poslední den vánoční doby, svátek Křtu Páně, slavíme v pondělí 8. ledna při mši svaté v 18 h ve farním kostele.