Scholička a ministranti

Na faře se každý pátek v 15:45 koná setkání dětí školního věku. Děvčatům se nabízí setkání scholičky, klukům parta ministrantů. Program v 16.30 přechází do přípravy na mši svatou. Ta je každý pátek více zaměřena na děti a jejich rodiče.

Rodiče, kteří mají zájem, aby se jejich děti programu účastnili, prosíme, aby vyplnili a odevzdali přihlášku (zde) v sakristii nebo přímo M. Wroblowské nebo E. Křesťanové.