Společenství manželů

Setkávání společenství manželů probíhá jednou za měsíc neděli odpoledne na faře. Více informací získáte u paní Koběrské.