Ministranti

Ministranti jsou kluci, kteří při bohoslužbách pomáhají u oltáře. Ministrantem se může stát každý kluk, který má zájem a projde přípravou. Pro více informací kontaktujte kněze ve farnosti (zde).