Úklidy kostela a fary

Nenahraditelnou službu vnášejí do farního života dobrovolníci, kteří pravidelně uklízejí kostel a faru. Pokud se chcete k těmto dobrovolníkům přidat, kontaktujte paní Kubíkovou (rena.kubikova@seznam.cz).