Setkávání seniorů

Společenství seniorů se schází na naší faře každou druhou středu v měsíci. Setkání začíná v 9 h a trvá zhruba do 11 h. Setkání jsou tematicky zaměřená. Letos tvoří červenou nit setkání čtení a prohloubení chápání Markova evangelia.

Setkání jsou široce otevřena všem, kdo se jich chtějí účastnit. Pro bližší informace kontaktujte paní Ludmilu Breníkovou.