Náboženství pro děti

Ve školním roce 2023/2024 opět nabízíme rodičům podporu ve výchově jejich dětí v křesťanské víře. Pro děti je připraveno náboženství, které se koná ve středu odpoledne na faře v Mariánských Horách. Dětem se věnuje Petr Smolek, farář, a Markéta Korpasová, katechetka. Přihlášené děti jsou rozděleny do tří skupin. V 15 h se setkává skupina, kterou vede Petr Smolek. V 16 h se setkávají další dvě skupiny děti, které vedou odděleně Markéta Korpasová a Petr Smolek. Rodiče jsou informováni o tom, do které skupiny jejich děti patří.

V případě, že jako rodiče máte zájem své děti přihlásit do náboženství v průběhu školního roku, kontaktujte kněze ve farnosti (zde). Jsme otevření všem zájemcům.