Čtenáři Božího slova při liturgii

Neodmyslitelnou součástí každé mše svaté je čtení Božího slova. Děkujeme všem ochotným farníkům, kteří jsou ochotní číst při bohoslužbách biblický text jasně, srozumitelně, s pochopením základního poselství biblického textu a s vnímavostí pro složitou akustiku ve farním kostele v Mariánských Horách.

Čtenáři při nedělních bohoslužbách se zapisují předem do rozpisu, aby se mohli připravit s dostatečným předstihem na čtení při nedělní mši svaté. Rozpis naleznete zde. Jsme rádi, když Boží slovo ve farním kostele čtou lidé různého věku, muži i ženy.