Bohoslužby ve všední dny jsou v kapli na faře

S příchodem zimního období začínáme slavit bohoslužby ve všední dny v kapli na faře. Jedná se o mše svaté v pondělí v 18 h, ve středu v 18 h, v pátek v 17 h a v sobotu ráno v 7 h. Důvodem pro změnu je úspora energií i větší komfort při slavení bohoslužeb v zimním období. Třicet minut před začátkem bohoslužeb je na faře příležitost ke svátosti smíření. Zpovídá se v jedné z místností v přízemí fary. Ve středu je od 17 h na faře eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Ve farním kostele Panny Marie Královny budou pravidelně bohoslužby v neděli a v týdnu ve dnech církevních slavností, kdy přichází více účastníků bohoslužeb. Ve farním kostele budeme např. slavit slavnost Všech svatých ve středu 1. listopadu v 18 h nebo památku všech zesnulých ve čtvrtek 2. listopadu také v 18 h.

Od pondělí 23. října také upravujeme čas, kdy je denně otevřena předsíň farního kostela. Nově je předsíň přístupná pro veřejnost každý den od 9 do 17 h.