Biřmování

Poslední červnovou neděli přijalo třináct mladých lidí v našem farním kostele svátost biřmování. Foto: Lena Labajová a Viktorie Šupolová/Člověk a víra.