Křtiny malé Marušky

Předposlední červnovou neděli byla při mši svaté ve farním kostele pokřtěna malá Maruška.