Oprava opadávající římsy na věži

Na přelomu května a června horolezci opravili opadávající římsu u hodin na levé věži, vyčistili rýny, zatmelili díry ve střeše.