Farní kavárna

Poslední říjnovou neděli jsme otevřeli na faře farní nedělní kavárnu. Otevřeno je každé dva týdny po nedělní mši sv. ve farním kostele.