Slavnost Ježíše Krista Krále

Poslední slavnost liturgického roku se uskutečnila v neděli 21. listopadu. Společenství "Modlitby matek" při bohoslužbě děkovalo za deset let svého působení ve farnosti.