Farní letní tábor

V polovině srpna se několik dětí z naší farnosti vydalo s FMH Travel na cestu se strojem času.