Restaurátorské práce v Nové Vsi

Díky restaurátorskému zásahu pana Herky se varhanní skříň v Nové Vsi dostala ke své původní kráse z roku 1900, kdy byly varhany v kostele sv. Bartoloměje postaveny.