Nové židle na faře

Díky dotaci městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky jsme mohli zakoupit nové židle do přízemí fary na farní aktivity.