Pouť Panny Marie Královny

Poslední srpnovou neděli jsme slavili ve farním kostele pouť. Kazatelem a celebrantem byl o. Jiří Klos. Mše svatá byla spojena s poděkováním za 50 let manželství.